Υπηρεσίες

Το φάσμα των υπηρεσιών περιλαμβάνει ένα μεγάλο τμήμα της διαγνωστικής και της θεραπείας στον τομέα της επεμβατικής και μη επεμβατικής Καρδιολογίας.

Η μονάδα μας εφαρμόζει, μεταξύ άλλων, τις ακόλουθες μεθόδους:

– Ηλεκτροκαρδιογράφημα

– Τεστ κοπώσεως (με Ηλεκτροκαρδιογράφημα)5_Εξετασεισs

– Stress-Echo  (Τεστ κοπώσεως με μια ταυτόχρονη επιπλέον εξέταση υπερήχων της καρδιάς)

– Ηλεκτροκαρδιογράφημα 24ώρου (Holter)

– Συνεχής μέτρηση αρτηριακής πίεσης

– Triplex καρδιάς (Υπερηχογραφία καρδιάς)

– Triplex καρωτίδων και των αγγείων κοιλίας και άκρων (Υπερηχογραφία των αγγείων)

– Στεφανιογραφία, Αγγειοπλαστική (Μπαλονάκι) και Stent

– Επεμβατική (Διαδερμική) Τοποθέτηση Αορτικής Βαλβίδας (TAVI)
4_Carolin Sonne with TAVI minimal invasive valve zoom_small
5_Carolin Sonne after TAVI_minimal invasive valve implantation_small

– Διαδερμική διόρθωση ανεπάρκειας μιτροειδούς βαλβίδας: Mitra-Clip

4_Carolin Sonne with TAVI minimal invasive valve zoom

Πολύχρονη εμπειρία ως αρχίατρος στην εκτίμηση της αναγκαιότητας επεμβατικών πράξεων, όπως διάταση, εμφύτευση Stent και εγχείρηση Bypass υπό την έννοια μιας εξειδικευμένης επιβεβαιωτικής γνωμάτευσης.

Μια ευρεία διεπιστημονική περίθαλψη των ασθενών διαμέσου μιας στενής συνεργασίας με συναδέλφους των επιστημονικών ειδικεύσεων.