Χάρτης

Διεύθυνση

Λεωφ. Κηφισίας 195
& Ι. Δούση 23, 5ος όροφος,
15124 Μαρούσι.
Κοντά στον σταθμό Μαρούσι (Ηλεκτρικός).